66 สุขปฏิบัติ หนึ่งวันของฉันในวันที่ไม่มีเสียง ตอน 04 เลี่ยงออฟฟิตซินโดรม&ออกกำลังกาย

  • 9 พฤษภาคม 2561

รายละเอียด

โครงการจัดทำชุดข้อมูลความรู้พื้นฐานที่สำคัญและจำเป็นเพื่อยกระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพรูปแบบคลิปภาพเคลื่อนไหวพร้อมภาษามือ เรื่อง “66 สุขปฏิบัติ หนึ่งวันของฉันในวันที่ไม่มีเสียง” (Thai Health Literacy 66 in a day of a deaf person) ชุดตัวอย่าง (Demo)

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH