66 สุขปฏิบัติ หนึ่งวันของฉันในวันที่ไม่มีเสียง ตอน 04 เลี่ยงออฟฟิตซินโดรม&ออกกำลังกาย

  • 9 พฤษภาคม 2561

รายละเอียด

โครงการจัดทำชุดข้อมูลความรู้พื้นฐานที่สำคัญและจำเป็นเพื่อยกระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพรูปแบบคลิปภาพเคลื่อนไหวพร้อมภาษามือ เรื่อง “66 สุขปฏิบัติ หนึ่งวันของฉันในวันที่ไม่มีเสียง” (Thai Health Literacy 66 in a day of a deaf person) ชุดตัวอย่าง (Demo)

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH