นายกรัฐมนตรี เปิดงานลงนามความร่วมมือด้านส่งเสริมสุขภาพ

  • 26 กันยายน 2562

พลเอกประยุทธิ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดงานลงนามความร่วมมือด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคคนวัยทำงานในสถานประกอบการ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กทม.

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH