มาตรการป้องกันโควิด-19 ห้างสรรพสินค้า

  • 13 สิงหาคม 2564

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและพื้นที่ควบคุม ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH