การจัดบริการอาหารที่สะอาดปลอดภัย สำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาล

  • 9 พฤษภาคม 2561

ตกลงดังนั้นภาพจะค่อนข้างซับซ้อนเพราะเรามีตัวแปรสองสามตัวที่จะใช้งานได้! ตัวอย่างเช่นภาพด้านล่างมีคำอธิบายภาพที่ป้อนในกล่องโต้ตอบการอัปโหลดภาพ WordPress ซึ่งจะสร้างรหัสสั้น ๆ ซึ่งจะเป็นการรวมเอาเนื้อหาทั้งหมดไว้ในdivสไตล์อินไลน์! บางทีวันหนึ่งพวกเขาจะสามารถใช้องค์ประกอบfigureและfigcaptionองค์ประกอบทั้งหมดนี้ได้ นอกจากนี้รูปภาพสามารถห่อด้วยลิงก์ซึ่งถ้าคุณกำลังใช้สิ่งอื่นนอกเหนือจากcolorหรือtext-decorationทำให้สไตล์ลิงก์ของคุณเป็นปัญหา

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH