วิธีการคุมกำเนิดแบบไหนที่เหมาะกับคุณ?

  • 16 กรกฎาคม 2562

 วิธีการคุมกำเนิดแบบไหนที่เหมาะกับคุณ?

วิธีการคุมกำเนิดเหมาะสมสำหรับประสิทธิภาพในการคุมกำเนิด (ร้อยละ)ราคาโดยประมาณ (บาท)
ใช้จริงในทางปฏิบัติและอาจมีความผิดพลาดได้ใช้อย่างถูกต้องไม่มีผิดพลาด
ถุงยางอนามัยชายใช้ได้ทุกโอกาส ไม่มีข้อยกเว้น เหมาะสำหรับผู้มีเพศสัมพันธ์ชั่วครั้งชั่วคราว นอกจากนี้ถุงยางฯ ยังเหมาะสมสำหรับใช้เมื่อเกิดข้อผิดพลาดในการคุมกำเนิดด้วยวิธีการอื่นๆ85.098.030-35

(บรรจุ 3 ชิ้น)

ถุงยางอนามัยหญิง79.095.0120-200

(1 ชั้น)

ยาเม็ดคุมกำเนิดผู้ต้องการคุมกำเนิดชั่วคราว และมีวินัยในการใช้ยา สามารถใช้ได้อย่างถูกต้อง92.099.720-450
แผ่นแปะคุมกำเนิด92.099.7420-450
วงแหวนคุมกำเนิด92.099.7420-490
ยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉินใช้ในกรณีฉุกเฉินเท่านั้น คือหลังมีเพศสัมพันธ์แล้วพบว่าลืมคุมกำเนิด หรือถุงยางแตกไม่มีข้อมูล85.025-50
ยาฉีดคุมกำเนิดผู้ต้องการคุมกำเนิดชั่วคราวและไม่ต้องการกินยาทุกวัน97.099.735-120

(ไม่ร่วมค่าฉีด)

ห่วงอนามัย-ต้องการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพในระยะที่ยาวนานขึ้น

-มักลืมกิน/แปะยา ลืมฉีดยา

-ขาดทักษะชีวิตในการใช้ยาคุมกำเนิดอื่นๆ

-คู่สมรสที่มีบุตรเพียงพอแต่ไม่ตัดสินใจทำหมัน

99.299.4500-600
ยาฝังคุมกำเนิด99.9599.951800-3000

(ไม่รวมค่าบริการ)

ทำหมันชายมีบุตรเพียงพอแล้ว99.8599.9ไม่เสียค่าใช้จ่ายในกรณีโรงพยาบาลรัฐ

ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ (ศอช.)

9 กรกฎาคม 2562

แหล่งที่มาอ้างอิง : https://www.rsathai.org

#วัยเรียนวัยรุ่น

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH