ร้อนนี้…ช่วยกันประหยัดน้ำได้ด้วยการแปรงฟันแห้ง

  • 27 พฤษภาคม 2562

          การแปรงฟันแห้ง เป็นวิธีแปรงฟันแบบไม่ใช่น้ำทั้งก่อนแปรงฟันและหลังแปรงฟัน ปัจจุบันเรามักจะเลือกใช้ยาสีฟันที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์อยู่แล้ว เพื่อช่วยป้องกันฟันผุ การแปรงฟันแบบบ้วนน้ำจะทำให้ฟลูออไรด์ที่เราควรจะได้จากยาสีฟันถูกชะล้างออกไป เนื่องจากน้ำจะเป็นตัวชะล้างฟลูออไรด์ออกจากผิวฟันทำให้ฟลูออไรด์ไม่สามารถปกป้องฟันได้เต็มที่ (ยิ่งน้ำเยอะ ฟลูออไรด์ยิ่งน้อยลง) ขั้นตอนการแปรงฟันแห้งนั้นทำได้ดังนี้

          ขั้นตอนที่หนึ่ง : ไม่บ้วนน้ำก่อนแปรงฟัน

          ขั้นตอนที่สอง : บีบยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ลงบนแปรงสีฟันที่สะอาดโดยไม่ชุบหรือจุ่มน้ำ

          ขั้นตอนที่สาม : แปรงฟันตามปกติใช้เวลาประมาณ 2 นาที

          ขั้นตอนที่สี่ : บ้วนหรือถ่มยาสีฟันและฟองทิ้งให้หมด “โดยไม่ใช้น้ำบ้วนปาก” หรือ แค่จิบน้ำเท่านั้น (ประมาณ 1 ช้อนชา)

สำนักทันตสาธารณสุข

1 เมษายน 2562

แหล่งที่มา : Website www.ada.org > Oral Health in the News 2011 > Toothbrush Care: Cleaning, Storing and Replacement 

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH