บุหรี่ทำร้ายฟัน

  • 6 มิถุนายน 2562
  • 152 ครั้ง

บุหรี่ทำร้ายฟัน 

ผลกระทบจากการสูบบุหรี่
  1. มีกลิ่นปาก
  2. วัสดุอุดฟันเปลี่ยนสี
  3. คราบสีดำหรือน้ำตาล ติดแน่นบนผิวฟัน
  4. ความสามารถในการรับรสลดลง
  5. การหลั่งน้ำลายลดลง
  6. เพิ่มความเสี่ยงการเกิดฟันผุ
ผู้สูบบุหรี่เสี่ยงเป็นโรคปริทันต์ขั้นรุนแรง รักษาไม่หายขาด อีกทั้งโรคจะลุกลามมากขึ้นจนต้องสูญเสียฟันไป

สูบบุหรี่ 5-14 มวนต่อวัน จะมีโอกาสสูญเสียฟันมากกว่าคนที่ไม่เคยสูบบุหรี่ 2 เท่า หากไม่หยุดสูบบุหรี่ จะทำให้แผลในช่องปากหายช้า และมีโอกาสติดเชื้อ ที่เบ้ากระดูกเบ้าฟันได้ง่าย

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH