เด็กฉลาดรอบรู้

  • 25 พฤษภาคม 2562
           เด็กวัยเรียนควรมีความฉลาด รอบรู้ ทั้งในด้านอาหารที่มีประโยชน์และปรุงสุกใหม่ หลีกเลี่ยงอาหารหวาน มัน เค็ม ด้านการอ่านฉลากโภชนาการเพื่อการรับประทานอาหารที่เหมาะสม วันผลิตและวันหมดอายุ และมีเครื่องหมาย อย. ด้านสถานบริการต่างๆ เช่น คลินิกที่จะต้องมีใบอนุญาตหลักและอื่นๆ ร้านยาที่จะต้องมีใบอนุญาตและใบประกอบวิชาชีพ สถานบริการสุขภาพที่จะต้องมีใบอนุญาตดำเนินการ เป็นต้น และด้านความรอบรู้เรื่องสัญลักษณ์ วัตถุและสถานที่อันตรายต่างๆ
กลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุ่น สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
กรกฎาคม 2561
ศูนย์สื่อสารสาธารณะ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH