สา’สุข ชัวร์ : แม่ท้องต้องทำ

  • 10 พฤษภาคม 2562

สา’สุข ชัวร์ : แม่ท้องต้องทำ

ก่อนการตั้งครรภ์ พ่อและแม่ควรวางแผนการให้ครบถ้วน ทั้งการดูแลตนเอง ดูแลเด็กในครรภ์ การรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะเพื่อให้เด็กเกิดมาอย่างแข็งแรง โดยการ

  1. เตรียมความพร้อมก่อนท้อง
  2. ฝากท้องทันที
  3. พบหมอตามนัด
  4. กินอาหารที่มีประโยชน์
  5. รู้ความเสี่ยงของตนเอง

สามารถหาความรู้เพิ่มเติมได้จากเฟสบุ๊ค “9 ย่างเพื่อสร้างลูก

[แม่และเด็ก] #แม่และเด็ก #สา’สุข ชัวร์

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH