สา’สุข ชัวร์ : พยาธิปากขอ ภัยอันตรายหน้าฝน

  • 26 กันยายน 2562
🌧 ช่วงฝนตกบ่อย ๆ แบบนี้ สิ่งที่ต้องระวังเป็นพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือ พยาธิปากขอนะคะ เพราะสามารถชอนไชเข้าสู่ร่างกายและทำให้เราป่วยได้

เพราะฉะนั้นมาป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากพยาธิปากขอกันดีกว่าค่ะ ซึ่งสามารถทำได้ตามนี้ค่ะ

#สาสุขชัวร์ #พยาธิ #พยาธิปากขอ #โรคที่มากับน้ำ #สุขภาพ #กรมอนามัย #กระทรวงสาธารณสุข

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH