สา’สุข ชัวร์ วิธีป้องกันเด็กติดเกมส์

  • 18 พฤศจิกายน 2562

สา’สุข ชัวร์ วิธีป้องกันเด็กติดเกมส์

3 วิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กติดเกม

   1 . เวลา แบ่งเวลากเล่นเกมวันละ 1-2 ชั่วโมง ไม่เล่นในเวลาเรียน หรือช่วงกลางคืน
   2. เนื้อหา ไม่มีความรุนแรง เพื่อป้องกันเด็กเสพข้อมูลรุนแรงจากอินเตอร์เน็ต
   3. พฤติกรรม การเล่นต้องไม่นำสู่พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่น โดดเรียน ไม่ยอมนอน มีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงทางกายและวาจา

อาการของการติดเกม
  – ใช้เวลาเล่นนานเกินไป
  – ขาดการควบคุมตนเองในการใช้ชีวิตปกติ เช่น การกิน การนอน
  – เสียหน้าที่การเรียน หรือการงาน

#วัยเรียนวัยรุ่น #วัยทำงาน #สา’สุข ชัวร์

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH