สา’สุข ชัวร์ วิธีป้องกันเด็กติดเกมส์

  • 18 พฤศจิกายน 2562

3 วิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กติดเกม

1 . เวลา แบ่งเวลากเล่นเกมวันละ 1-2 ชั่วโมง ไม่เล่นในเวลาเรียน หรือช่วงกลางคืน
2. เนื้อหา ไม่มีความรุนแรง เพื่อป้องกันเด็กเสพข้อมูลรุนแรงจากอินเตอร์เน็ต
3. พฤติกรรม การเล่นต้องไม่นำสู่พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่น โดดเรียน ไม่ยอมนอน มีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงทางกายและวาจา

อาการของการติดเกม
– ใช้เวลาเล่นนานเกินไป
– ขาดการควบคุมตนเองในการใช้ชีวิตปกติ เช่น การกิน การนอน
– เสียหน้าที่การเรียน หรือการงาน

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH