ลื่น ล้ม ป้องกันได้แนะลูกหลานดูแลใกล้ชิด

  • 5 มกราคม 2564
ลื่นล้ม ป้องกันได้ คำแนะนำลูกหลานผู้ดูแลใกล้ชิด

ลื่น ล้ม ป้องกันได้แนะลูกหลานดูแลใกล้ชิด

8 ข้อดูแลผู้สูงวัย

  1. ลูกหลานดูแลอย่างใกล้ชิด
  2. เลือกรองเท้ากันลื่นเพื่อช่วยในการทรงตัว
  3. มีราวจับหรือราวพยุง
  4. มีแสงสว่างเพียงพอ
  5. จัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบ
  6. พื้นที่ห้องเรียนเสมอกันและเป็นวัสดุที่ไม่ลื่น
  7. ห้องน้ำไม่ควรอยู่ไกลจากห้องนอน
  8. จัดให้ผู้สูงอายุอยู่ชั้นล่างของบ้าน

พื้นที่เสียงเกิดอุบัติเหตุ : ทางต่างระดับ, พื้นที่มีน้ำขัง, มีสิ่งกีดขวางและที่ที่แสงสว่างไม่เพียงพอ

ทั้งนี้ การเปลี่ยนอิริยาบถหรือท่าทางของผู้สูงอายุ ควรเคลื่อนไหวร่างกายอย่างช้า ๆ เพื่อป้องกันภาวะความดันโลหิตต่ำอย่างฉับพลัน หน้ามืด เวียนศีรษะ หรือทรงตัวได้ไม่ดี นอกจากนี้ควรดูแลให้ผู้สูงอายุ กินอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายเสริมสร้างกำลังของกล้ามเนื้อ ฝึกการทรงตัว เพื่อสุขภาพที่ดีและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุของผู้สูงอายุ

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH