อาการชาหลังผ่าฟันคุด

  • 13 กรกฎาคม 2562
อาการชาหลังผ่าฟันคุด

การผ่าฟันคุด อาจมีอาการแทรกซ้อนเกิดขึ้นหลังการผ่าตัดได้มากมาย หนึ่งในอาการเหล่านั้น คือ อาการชาภายหลังการผ่าฟันคุด ซึ่งเกิดจากเส้นประสาทที่มาเลี้ยงบริเวณฟัน แก้ม และริมฝีปากเกิดการบาดเจ็บ หรือฉีกขาดจากแรงกด แรงกระทบกระเทือนขณะผ่าฟันคุดที่อยู่ในตำแหน่งลึกมาก ผู้ป่วยจะมีการรับความรู้สึกลดลง รู้สึกเหมือนฉีดยาชาแล้วฤทธิ์ยายังไม่หมด บางครั้งอาจรู้สึกเสียวฟันบริเวณฟันหน้าล่าง แต่ไม่ได้มีผลต่อการยิ้ม การพูด หรือไม่ได้ทำให้หน้าเบี้ยว ปากเบี้ยว การได้ยินลดลง แต่อย่างใด หรือหากเกิดกับเส้นประสาทที่มาเลี้ยงบริเวณลิ้น ผู้ป่วยจะมีความรู้สึกว่าลิ้นหนา หรือมีอาการซ่าๆ ที่ลิ้น การรับความรู้สึกร้อน-เย็นเปลี่ยนไป ซึ่งสามารถหายได้ตามปกติ แต่อาจต้องใช้ระยะเวลานานตั้งแต่ 2 สัปดาห์ถึง 1 ปี หรืออาจมีอาการดีขึ้น แต่การรับความรู้สึกอาจไม่เท่าเดิม ขึ้นกับความรุนแรงของการกระทบกระเทือนเส้นประสาท ในบางครั้ง ทันตแพทย์จะจ่ายวิตามินบี เพื่อช่วยบำรุงเส้นประสาท แต่ไม่ใช่การรักษา เนื่องจากการซ่อมแซมเส้นประสาทให้กลับมาเป็นปกติขึ้นกับความสามารถของผู้ป่วยแต่ละคน

สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย

27 มิถุนายน 2562

แหล่งที่มา :

  1. เชื้อโชติ หังสสูตร. ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล. เยียร์บุ๊ค พับบลิชเชอร์. กรุงเทพฯ
  2. http:// www.sdcdentist.com/Th/ผ่าฟันคุดมาปากชาไม่หาย
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH