สุขภาพช่องปาก เรื่องสำคัญของว่าที่คุณแม่

  • 25 พฤษภาคม 2562
     สุขภาพช่องปากในระหว่างตั้งครรภ์เป็นเรื่องสำคัญที่คุณแม่ควรเอาใจใส่ เพราะสุขภาพช่องปากเกี่ยวข้องกับสุขภาพร่างกาย และสามารถส่งผลกระทบต่อทารกในครรภ์ได้ เช่น โรคปริทันต์อักเสบ จะเพิ่มความเสี่ยงการคลอดก่อนกำหนด ทารกมีน้ำหนักแรกเกิดต่ำ หรือการส่งผ่านเชื้อฟันผุจากแม่สู่ลูกทางน้ำลาย ทำให้ลูกมีความเสี่ยงต่อโรคฟันผุสูง แนวทางการดูแลสุขภาพช่องปากสำหรับคุณแม่ระหว่างตั้งครรภ์ มีดังนี้
  1. แปรงฟันวันละ 2 ครั้ง เช้าและก่อนนอน นานครั้งละอย่างน้อย 2 นาที โดยใช้ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ ไม่รับประทานน้ำ อาหารหลังแปรงฟัน 2 ชั่วโมง และใช้ไหมขัดฟันเป็นประจำทุกวัน เพื่อลดปัญหาเกี่ยวกับช่องปากที่มาพร้อมกับการตั้งครรภ์
  2. พบทันตแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพช่องปาก และรับการรักษาตามความจำเป็น
  3. ช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับรับการรักษาทางทันตกรรม คือ ระยะตั้งครรภ์ 4-6 เดือน ควรเลื่อนการรักษาที่ไม่เร่งด่วนออกไปก่อน ยกเว้นมีอาการปวด บวม หรือมีฟันผุขนาดใหญ่ สามารถรับรักษาได้อย่างปลอดภัยในทุกช่วงอายุครรภ์
  4. รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ในปริมาณที่เพียงพอ
  5. ลดการรับประทานของหวานและอาหารที่อุดมไปด้วยแป้ง เน้นการรับประทานผักและผลไม้
สำนักทันตสาธารณสุข
18 กุมภาพันธ์ 2562
© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH