เบาหวาน อย่าเบาใจ

  • 23 มีนาคม 2563
ปัญหาช่องปากที่ผู้ป่วยเบาหวานไม่ควรละเลย

ผู้ป่วยโรคเบาหวานส่วนใหญ่ไม่ทราบถึงภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานที่อาจเกิดขึ้นภายในช่องปาก ในทางตรงข้าม ผู้ป่วยที่เป็นมีปัญหาสุขภาพช่องปาก อาจส่งผลต่อการการควบคุมระดับน้ำตาล ส่งผลให้การรักษาโรคได้ผลไม่ดีเท่าที่ควร

ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นภายในช่องปากผู้ป่วยเบาหวาน

– โรคเหงือกอักเสบ เนื่องจากโรคเบาหวานจะทำให้หลอดเลือดตีบ ทำให้เลือดไปเลี้ยงอวัยวะน้อยลง และนำของเสียไปกำจัดน้อยลงร่วมกับการทำงานของเม็ดเลือดขาวน้อยลง ทำให้เกิดการอักเสบของเหงือกง่ายได้

– โรคปริทันต์อักเสบ เกิดการละลายตัวของกระดูกรอบๆรากฟัน พบอากรเหงือกบวม แดง ฟันโยก

– โอกาสสูญเสียฟันสูง เป็นผลจากปัญหาฟันโยกจากโรคปริทันต์ ทำให้ไม่สามารถเก็บฟันไว้ใช้งานได้

การดูแลสุขภาพช่องปากสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน
  1. แปรงฟันให้ถูกวิธีตามหลัก 2-2-2
  2. ใช้ไหมขัดฟันอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง
  3. พบทันตแพทย์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
  4. พบแพทย์เป็นประจำและทานยาสม่ำเสมอ
  5. เลือกทานอาหาร เพื่อควบคุมระดับน้ำตาล
  6. ออกกำลังกายเป็นประจำ       

สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย

14 พฤศจิกายน 2562

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH