วาเลนไทน์นี้ ความรักจะหวานแค่ไหนก็ได้…แต่เรื่องกินต้องอ่อนหวาน

  • 23 มีนาคม 2563
  • 22 ครั้ง

จากการสำรวจ พบว่า คนไทยบริโภคน้ำตาลมากถึงวันละ 26 ช้อนชา มากกว่าปริมาณที่องค์การอนามัยโลก (WHO) แนะนำถึงกว่า 4 เท่า (องค์การอนามัยโลกแนะนำให้รับประทานน้ำตาลวันละไม่เกิน 24 กรัม หรือ 6 ข้อนชา) และมากกว่าร้อยละ 50 ของปริมาณน้ำตาลที่คนไทยรับประทานมาจากเครื่องดื่มหวาน การกินน้ำตาลที่มากเกินไปเป็นต้นเหตุของโรคฟันผุ โรคอ้วน โรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง

วิธีลดความหวานเริ่มต้นได้ด้วยวิธีง่ายๆ

  1. สั่งอาหารและเครื่องดื่มหวานน้อย เพื่อลดปริมาณน้ำตาลที่อยู่ในอาหารและเครื่องดื่ม
  2. ลดขนาดอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อลดปริมาณน้ำตาลที่จะได้รับ เช่น การซื้อเครื่องดื่มที่มีขนาดแก้วเล็กลงจากปกติ

สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย

14 กุมภาพันธ์ 2563

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH