ลูกรักฟันดี เริ่มที่ซี่แรก

  • 21 ตุลาคม 2563
ลูกรักฟันดี เริ่มที่ซี่แรก

 

เพื่อสุขภาพฟันที่ดีของลูก ผู้ปกครองควรเริ่มแปรงฟันให้ลูกตั้งแต่มีฟันซี่แรกขึ้น ด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ในปริมาณที่เหมาะสมตามวัย ดังนี้

  • ตั้งแต่มีฟันซี่แรกขึ้นจนถึงอายุ 3 ปี ใช้ปริมาณยาสีฟันเพียงเล็กน้อย แค่แตะปลายขนแปรงพอเปียก
  • ช่วงอายุ 3-6 ปี บีบยาสีฟันเท่ากับความกว้างของแปรง

หลังจากแปรงฟันแล้ว ล้างแปรงสีฟันให้สะอาด และเก็บแปรงสีฟันแยกกันกับผู้ปกครอง ไม่ให้สัมผัสหรือปะปนกัน

ผู้ปกครองสามารถตรวจความสะอาดโดยใช้หลอดพลาสติก นำมาตัดแฉลบ มนปลาย ขูดเบาๆบนตัวฟัน หากแปรงได้สะอาด จะเห็นผิวเรียบเป็นมัน ไม่มีคราบจุลินทรีย์ติดออกมากับปลายหลอด

กลุ่มพัฒนาทันตสุขภาพเด็กปฐมวัยและวัยเรียน สำนักทันตสาธารณสุข

19 มิถุนายน 2563

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH