หน้าฝน ฤดูเก็บเห็ด ระวังเก็บเห็ดมีพิษ ควรเช็คก่อนชิม

  • 14 พฤศจิกายน 2566

☔️หน้าฝน ฤดูเก็บเห็ด ระวังเก็บเห็ดมีพิษ ควรเช็คก่อนชิม

     เห็ดมีพิษ มักจะมีลักษณะใกล้เคียงกับเห็ดที่กินได้ หากไม่แน่ใจ ไม่ควรเก็บเห็ด หรือหาซื้อเห็ดที่ไม่รู้จักมาปรุงอาหาร
วิธีปฐมพยาบาลเบื่องต้นเมื่อกินเห็ดพิษเข้าไป

     1. ดื่มน้ำอุ่นผสมผงถ่าน 2 แก้ว แล้วล้วงคอให้อาเจียน
     2. รีบนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลทันที

 

#สุขาภิบาลอาหารและน้ำ

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH