4 วิธีสำรองน้ำกิน น้ำใช้ ที่ถูกสุขอนามัย

  • 14 พฤศจิกายน 2566

4 วิธีสำรองน้ำกิน น้ำใช้ ที่ถูกสุขอนามัย

💦การสำรองน้ำกิน น้ำใช้ เป็นกิจกรรมตั้งสติ ตั้งรับ และปรับตัว เมื่อเกิดภัยแล้ง
วันนี้กรมอนามัยแนะนำ 4 วิธีสำรองน้ำกิน น้ำใช้ ที่ถูกสุขอนามัย มาฝาก ดังนี้
– ให้ทำความสะอาดภาชนะก่อนใส่น้ำ
– ถ้าน้ำขุ่นใช้สารส้มแกว่งให้ตกตะกอน
– เติมคลอรีนในน้ำ เพื่อฆ่าเชื้อโรค หากน้ำมาบริโภคควรนำมาต้ม
– เก็บในภาชนะสะอาดมีฝาปิดมิดชิด
 
⚠️ข้อแนะนำ
ก่อนนำมาดื่มควรต้มให้เดือดอย่างน้อย 1-2 นาที เก็บในภาชนะที่สะอาด มีฝาปิดมิดชิด และให้ยึดหลักกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ทุกครั้ง เพื่อสุขอนามัยที่ดี
 
🌳4 กรกฎาคม วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี 2566 “ความท้าทายงานอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับโลกที่ผันผวน” (Environmental Health, A Vital Challenges in Response to VUCA World)
 
#สุขาภิบาลอาหารและน้ำ
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH