น้ำประปา ดื่มได้ ปลอดภัย สังเกตุง่ายๆ

  • 22 มีนาคม 2566
น้ำประปา ดื่มได้ ปลอดภัย สังเกตุง่ายๆ

น้ำประปา ดื่มได้ ปลอดภัย สังเกตุง่ายๆดังนี้💦
✔️น้ำต้องใส ไม่มีตะกอน สี หรือกลิ่น ผิดปกติ (ยกเว้นกลิ่นคลอรีนแสดงว่าน้ำได้ผ่านการฆ่าเชื้อมาแล้ว)
✔️ลดกลิ่นคลอรีน โดยเปิดน้ำประปาใส่ภาชนะที่สะอาดทิ้งไว้ หรือกรองผ่านไส้กรองถ่านกัมมันต์
✔️ไม่มั่นใจในความสะอาด ควรนำน้ำไปต้มจนเดือด จะสามารถฆ่าเชื้อโรคได้

⚠️ที่สำคัญ : บ้านที่ใช้เครื่องกรองน้ำ ควรทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ และเปลี่ยนไส้กรองน้ำตามระยะเวลาที่ระบุในผลิตภัณฑ์ เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการกรองที่ดี และไม่เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค

ติดตามสาระสุขภาพกับกรมอนามัยได้ที่

Facebook : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
Youtube : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

#สุขาภิบาลอาหารและน้ำ

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH