5 วิธี รักษ์น้ำ รักษ์โลก

  • 21 มีนาคม 2566
5 วิธี รักษ์น้ำ รักษ์โลก

22 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันน้ำโลก กรมอนามัย แนะนำ 5 วิธี รักษ์น้ำ รักษ์โลก 🌏💦

1.ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า น้ำประปาไม่เปิดน้ำทิ้ง
2.สำรวจ และซ่อมแซมระบบประปาภายในบ้านไม่รั่วซึม
3.ไม่ทิ้งของเสีย ลงสู่แหล่งน้ำ
4.หมั่นดูแลเครื่องกรองน้ำ และภาชนะกักเก็บน้ำให้สะอาด
5.บำบัดน้ำเสียก่อนระบายลงแหล่งน้ำ และนำน้ำที่ใช้แล้วในครัวเรือนใช้ประโยชน์ทางอื่น เช่น รดน้ำต้นไม้
🔹ช่วยกันใช้อย่างประหยัด และใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า เพื่อเราจะได้มีน้ำใช้ โดยไม่ขาดแคลน🔹

ติดตามสาระสุขภาพกับกรมอนามัยได้ที่

Facebook : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
Youtube : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

 

#สุขาภิบาลอาหารและน้ำ

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH