7 มาตรการป้องกันสำหรับร้านอาหาร (7 กันายน 2564)

  • 15 มีนาคม 2565
7 มาตรการป้องกันสำหรับร้านอาหาร (7 กันายน 2564)

7 มาตรการป้องกันสำหรับร้านอาหาร (7 กันยายน 2564)

  1. ทำความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้ ทันทีหลังมีผู้ใช้บริการ
  2. หมั่นทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วม และห้องน้ำทุก 1-2 ชั่วโมง
  3. เปิดประตู หน้าต่างอย่างน้อย 30 นาที ก่อนเปิดและปิดระบบปรับอากาศ
  4. เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลและโต๊ะรับประทานอาหาร 1-2 เมตร ถ้ามีระยะไม่ถึง 1 เมตรให้ทำฉากกั้น
  5. จัดบริการเจลแอลกอฮอล์ประจำทุกโต๊ะ
  6. จัดอุปกรณ์กินอาหารเฉพาะบุคคล กรณีต้องกินอาหารจากหม้อหรือภาชนะเดียวกันต้องจัดอุปกรณ์ตักอาหารเฉพาะบุคคลเช่นเดียวกัน และต้องไม่ใช้ช้อนกลางร่วมกัน
  7. งดให้ลูกค้าตักอาหารหรือบริการตนเอง

ห้องปรับอากาศนั่งได้ 50% พื้นที่เปิดนั่งได้ 75% และจำกัดระยะเวลากินอาหารไม่เกิน 1 ชั่วโมง

#สุขาภิบาลอาหารและน้ำ #COVID-19

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH