6 วิธี อยู่ที่ทำงานอย่างไรให้ปลอดภัยจาก COVID-19

  • 2 มีนาคม 2565
6 วิธี อยู่ที่ทำงานอย่างไรให้ปลอดภัยจาก COVID-19

6 วิธี อยู่ที่ทำงานอย่างไรให้ปลอดภัยจาก COVID-19

  • ก่อนเข้าทำงานต้องประเมินตนเองผ่านระบบ Thai Save Thai หากพบเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง ให้แจ้งหัวหน้างานและปฏิบัติตามมาตรการของหน่วยงานที่กำหนดไว้
  • สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน และล้างมือบ่อย ๆ 
  • หมั่นทำความสะอาดของใช้ส่วนตัว เช่น โทรศัพท์ โต๊ะทำงาน
  • ใช้รูปแบบ Online แทนการรวมกลุ่มพูดคุยหรือการประชุม
  • ไม่ใช้สิ่งของร่วมกัน เช่น แก้วน้ำ จาน ชาม
  • แยกกันกินและเว้นระยะห่าง ระหว่างกันกับผู้ร่วมงาน

หน่วยงานควรพิจารณาใช้มาตรการ Work From Home ให้มากที่สุด โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ เป็นต้น

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH