ยกระดับมาตรการร้านอาหาร ป้องกันโควิด-19 ขั้นสูงสุด

  • 21 มกราคม 2565
ยกระดับมาตรการร้านอาหาร ป้องกันโควิด-19 ขั้นสูงสุด

ยกระดับมาตรการร้านอาหาร ป้องกันโควิด-19 ขั้นสูงสุด

  • ทำความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้ ทันทีหลังมีผู้ใช้บริการ
  • หมั่นทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วม และห้องน้ำทุก 1-2 ชั่วโมง
  • เปิดประตู หน้าต่าง ก่อนเปิดและปิดระบบปรับอากาศ มีการระบายอากาศที่เหมาะสมต่อจำนวนคน สำหรับพื้นที่ปรับอากาศให้เปิดระบายอากาศในพื้นที่กินอาหารทุก 1 ชั่วโมง ส่วนห้องน้ำควรมีระบบระบายอากาศที่ดี
  • เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลและโต๊ะรับประทานอาหาร 1-2 เมตร หากมีพื้นที่จำกัด มีระยะไม่ถึง 1 เมตร ให้ทำฉากกั้น กรณีพื้นที่มีเครื่องปรับอากาศ เว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะ 2 เมตร และไม่นั่งตรงข้ามกัน พื้นที่มีเครื่องปรับอากาศ นั่งได้ 50% พื้นที่เปิดนั่งได้ 75% และจำกัดระยะเวลากินอาหารไม่เกิน 1 ชั่วโมง
  • จัดบริการเจลแอลกอฮอล์ประจำทุกโต๊ะ
  • จัดอุปกรณ์กินอาหารเฉพาะบุคคล กรณีที่ต้องกินอาหารจากหม้อเดียวกัน หรือภาชนะเดียวกัน ต้องจัดอุปกรณ์ตักอาหารเฉพาะบุคคลเช่นเดียวกัน และต้องไม่ใช้ช้อนกลางร่วมกัน
  • งดจัดบริการอาหารประเภทบุฟเฟ่ต์/สลัดบาร์/หมูกระทะ รูปแบบผู้บริโภคบริการตนเอง
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH