ปรับมาตรการเปิดร้านปลอดภัย ไร้โควิด-19

 • 21 มกราคม 2565
ปรับมาตรการเปิดร้านปลอดภัย ไร้โควิด-19

ปรับมาตรการเปิดร้านปลอดภัย ไร้โควิด-19

 • คัดกรอกพนักงานก่อนเข้าปฏิบัติงาน
 • ร้านอาหารต้องประเมิน Thai Stop COVID Plus และติดประกาศให้ชัดเจน
 • กำหนวดจุดคัดกรองลงทะเบียน และกำหนวดทางเข้าออกอย่างชัดเจน
 • จัดอุปกรณ์กินอาหารเฉพาะบุคคล โดยเฉพาะร้านอาหารประเภทบุฟเฟ่ต์ให้งดการไปตักอาหารเอง
 • ทำความสะอาดโต๊ะทันทีหลังใช้บริการ รวมทั้งห้องน้ำ จุดสัมผัสร่วมและมีการจัดการขยะมูลฝอยทุกวัน
 • มีระบบระบายอากาศที่ดีและจัดสภาพแวดล้อมให้สะอาด ถ้าเป็นห้องปรับอากาศ ต้องเปิดให้ระบายอากาศทุก ๆ 1 ชั่วโมง
 • ร้านอาหารไม่มีแอร์ให้บริการได้ 75% ร้านอาหารที่มีแอร์ให้บริการได้ 50%
 • ขณะให้บริการพนักงานต้องสวมหน้ากากตลอดเวลา

มาตรการ COVID-Free Setting ของร้านอาหาร ขอความร่วมมือ แต่ไม่ได้เป็นการบังคับใช้ทุกร้าน ขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละร้าน

 • ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม 
 • ตรวจ ATK ทุก 7 วัน
 • หายจากโควิดเกิน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน

 

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH