อยู่ร่วมกันในครอบครัวอย่างปลอดภัย ไม่ติด โควิด-19

  • 12 กรกฎาคม 2564
อยู่ร่วมกันในครอบครัวอย่างปลอดภัย ไม่ติด โควิด-19

อยู่ร่วมกันในครอบครัวอย่างปลอดภัย ไม่ติด โควิด-19

  1. ประเมินตนเอง และคนในครอบครัว ว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง หรือไม่
  2. หากพบมีไข้ร่วมกับไอ มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ให้ไปพบแพทย์ทันที
  3. รับประทานอาหาร ปรุงสุกใหม่ และใช้ช้อนกลางส่วนตัว
  4. ไม่ใช้สิ่งของส่วนตัวร่วมกัน เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว แก้วน้ำ
  5. ดูแลสุขอนามัย ด้วยการล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่และน้ำ
  6. เมื่อกลับถึงบ้าน ล้างมือ และอาบนํ้า เปลี่ยนเสื้อผ้าชุดใหม่ทันที

 

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH