3-3-1 เลือก ใช้ ทิ้ง หน้ากากให้ถูกวิธี

  • 12 กรกฎาคม 2564
3-3-1 เลือก ใช้ ทิ้ง หน้ากากให้ถูกวิธี

3-3-1 เลือก ใช้ ทิ้ง หน้ากากให้ถูกวิธี

เลือก

  •  ได้มาตรฐาน
  • เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การใช้งาน
  • ขนาดพอดีกับใบหน้า

ใช้

  • สวมให้ครอบจมูกและปาก
  • ไม่สวมหน้ากากออกกําลังกาย
  • ไม่ใช้หน้ากากร่วมกับผู้อื่น

ทิ้ง

  • ทิ้งลงถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิด และล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ ให้สะอาดทุกครั้ง

ทําคู่กับการรักษาระยะห่าง ล้างมือ และไม่ไปในพื้นที่เสี่ยง

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH