วิธีเก็บแปรงสีฟัน

  • 27 พฤษภาคม 2562

          การเก็บแปรงสีฟันมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าการเลือกแปรงฟัน หากเก็บแปรงสีฟันไม่ถูกสุขลักษณะ อาจเกิดการสะสมเชื้อโรคบนขนแปรงสีฟันได้ วิธีเก็บแปรงสีฟันหลังใช้งาน มีดังนี้

  1. ล้างแปรงสีฟันให้สะอาดด้วยน้ำธรรมดาหลังการใช้งานทุกครั้ง
  2. เก็บแปรงให้อยู่ในลักษณะแนวตั้ง ป้องกันความชื้นไหลลงหัวแปรง
  3. เก็บแปรงสีฟันในที่แห้ง อากาศถ่ายเทได้ดี เพื่อลดการเจริญเติบโตของเชื้อโรค ไม่ควรใช้ที่ครอบหัวแปรง เพราะจะทำให้แปรงอับชื้น
  4. เก็บแปรงสีฟันไม่ให้หัวแปรงสัมผัสกับแปรงสีฟันของคนอื่น ควรให้หัวแปรงแต่ละอันห่างกันประมาณ 1 นิ้ว เพื่อป้องกันการส่งผ่านเชื้อโรค

สำนักทันตสาธารณสุข

1 เมษายน 2562

แหล่งที่มา : Website www.ada.org > Oral Health in the News 2011 > Toothbrush Care: Cleaning, Storing and Replacement 

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH