เคล็ดลับเพิ่มสูง ของเด็กวัยเรียน

  • 6 มิถุนายน 2562
  • 367 ครั้ง

เคล็ดลับเพิ่มสูง ของเด็กวัยเรียน

  1. ดื่มนมรสจืดวันละ 2 แก้ว
  2. นอนหลับพักผ่อนวันละ 9-11 ชั่วโมง
  3. กินไข่ วันละ 1 ฟอง
  4. กระโดดโลดเต้น 60 นาที ทุกวัน
ช่วงเวลาทอง (Golden period) ของเด็กในการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว

เด็กผู้ชาย จะเริ่มในช่วงอายุ 10 – 12 ปี ความสูงจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จนถึงอายุ 18 – 20 ปี ความสูงจะค่อนข้างคงที่

เด็กผู้หญิง จะเริ่มในช่วงอายุ 9 – 10 ปีความสูงจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จนถึงอายุ 16 – 18 ปี ความสูงจะค่อนข้างคงที่

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH