3 สิ่งที่ทำแล้วชีวิตดีรับปีใหม่

  • 23 มีนาคม 2563

ในช่วงปีใหม่คนส่วนใหญ่มักตั้งเป้าหมายที่จะทำในปีต่อไปให้สำเร็จ จะดีแค่ไหน ถ้าในปีนี้เรามีเป้าหมายในการดูแลสุขภาพช่องปาก

  1. สร้างนิสัยไปพบทันตแพทย์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อตรวจสุขภาพช่องปาก หากพบความปกติจะได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที
  2. ฝึกตรวจฟันด้วยตนเอง เพื่อตรวจสอบความสะอาดหลังการแปรงฟัน หากพบความผิดปกติจะได้พบทันตแพทย์เพื่อรับการรักษาได้ทันที
  3. ลด ละ เลิก เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของน้ำตาล โดยดื่มน้ำเปล่าสะอาดแทน เพื่อลดการเกิดฟันผุและการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย

31 ธันวาคม 2562

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH