วิธีการดูแลสุขภาพช่องปาก เมื่ออยู่โรงพยาบาลสนาม

 • 15 กรกฎาคม 2564
วิธีการดูแลสุขภาพช่องปาก เมื่ออยู่โรงพยาบาลสนาม

แนวทางการส่งเสริมทันตสุขภาพขณะเข้าพักในโรงพยาบาลสนาม

“ก่อนเข้าโรงพยาบาลสนาม”

 1. จัดเตรียมอุปกรณ์การแปรงฟันประจำตัว ได้แก่ แปรงสีฟัน ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ แก้วน้ำ และผ้าเช็ดหน้า ไม่ใช้ร่วมกับผู้อื่น แม้ว่าจะเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน
 2. หากบางแห่งอนุญาตให้มีการเตรียมอาหารจากภายนอกได้ ควรเลือกอาหารที่มีประโยชน์ หลีกเลี่ยงขนม อาหารหวาน เหนียวติดฟัน และเครื่องดื่มรสหวาน

“ระหว่างอยู่โรงพยาบาลสนาม”

 1. การแปรงฟัน :
  • แปรงฟันโดยมีระยะห่างจากผู้อื่น 1-2 เมตร
  • ล้างมือด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอลล์ก่อนแปรงฟัน
  • อมกลั้วด้วย 0.2% โพวิโดไอโอดีน 1 นาที แล้วบ้วนทิ้ง เพื่อเป็นการลดเชื้อในช่องปาก
  • แปรงฟันด้วยสูตร 2-2-2 ได้แก่ แปรงฟันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง เช้าและก่อนนอน แปรงฟันนานอย่างน้อย 2 นาทีขึ้นไป และไม่กินอาหารหรือเครื่องดื่มหลังแปรงฟันนาน 2 ชั่วโมง
  • แนะนำการแปรงฟันแห้ง โดยบ้วนยาสีฟันทิ้งในแก้วน้ำ และนำไปเททิ้งในห้องส้วมหรือใส่ถุงแดงเพื่อเป็นการกำจัดเชื้อ ล้างแปรงสีฟันและแก้วน้ำให้สะอาด
  • จัดเก็บอุปกรณ์แปรงฟันในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเท แยกเป็นส่วนตัว ไม่ปะปนกับผู้อื่น
 1. การรับประทานอาหาร : หากบางแห่งอนุญาตให้มีการส่งอาหารจากภายนอกได้ แนะนำให้เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เสริมสร้างฟันและเหงือกให้แข็งแรง
 2. หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่อาจทำอันตรายกับฟัน เช่น การเล่นผาดโผน การกัดแทะของแข็ง การใช้ฟันเปิดฝาขวดน้ำ การใช้ฟันฉีกถุงพลาสติก

สำนักทันตสาธารณสุข

3 พฤษภาคม 2564

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH