4 ข้อ ปลอดภัย ไปเที่ยวแบบ NEW NORMAL

  • 21 กรกฎาคม 2563
4 ข้อ ปลอดภัย ไปเที่ยวแบบ NEW NORMAL

4 ข้อ ปลอดภัย ไปเที่ยวแบบ NEW NORMAL

  • สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์
  • หลีกเลี่ยงสถานที่ ที่มีคนแออัด รักษาระยะห่าง1-2 เมตร
  • หากเดินทางด้วย ขนส่งสาธารณะ ให้สวมหน้ากากตลอดเวลา
  • ใช้บริการร้านอาหาร หรือสถานที่ท่องเที่ยว ต้องลงทะเบียน ผ่านระบบคัดกรอง ไทยชนะ

ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจําตัว ควรมีผู้ติดตามและนํายาประจําตัวไปด้วย

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH