มาตรการควบคุมการผ่อนปรน ระยะ 2 ของห้างสรรพสินค้า

  • 1 มิถุนายน 2563
มาตรการควบคุมการผ่อนปรน ระยะ 2 ของห้างสรรพสินค้า

มาตรการควบคุมการผ่อนปรน ระยะ 2 ของห้างสรรพสินค้า

  1. มีระบบคัดกรองและใช้แพลตฟอร์มของไทยชนะเพื่อลดความเสี่ยงติดเชื้อ COVID-19
  2. ทำความสะอาดพื้นผิวบ่อยๆ
  3. ผู้ให้บริการ และผู้รับบริการต้องสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย
  4. จัดจุดล้างมือด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์
  5. เว้นระยะห่างในการนั่ง ยืน หรือเลือกสินค้า ชำระเงินอย่างน้อยๆ 1 เมตร
  6. ควบคุมผู้ใช้บริการไม่ให้แออัดจนเกินไป
  7. ถ้าร้านอาหารให้บริการการกินที่ร้านต้องเป็นไปตามมาตรการร้านอาหารที่กำหนดไว้
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH