การจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มในภัตตาคาร สวนอาหาร ศูนย์อาหาร โรงอาหาร ร้านอาหาร

  • 1 มิถุนายน 2563
การจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มในภัตตาคาร สวนอาหาร ศูนย์อาหาร โรงอาหาร ร้านอาหาร

การจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มในภัตตาคาร สวนอาหาร ศูนย์อาหาร โรงอาหาร ร้านอาหาร

  1. ผู้บริการต้องทำความสะอาดพื้น พื้นผิวสัมผัสบ่อย ๆ ทั้งก่อนและหลังให้บริการ
  2. ก่อนเข้าใช้บริการสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย รวมถึงผู้ให้บริการและผู้ประกอบการด้วย
  3. มีจุดคัดกรอง ล้างมือด้วยสบู่และแอลกอฮอล์ ณ จุดบริการที่จัดไว้ ทั้งก่อนและหลังเข้าใช้บริการ
  4. นั่งเว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะอาหารและเว้นระยะห่างระหว่างการเดินอย่างน้อย 1 เมตร
  5. ผู้ให้บริการต้องควบคุมผู้เข้าใช้บริการไม่ให้แออัดเกินไป
  6. ห้าม! ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในสถานที่จำหน่ายอาหาร
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH