อยู่บ้านอย่างไรให้ฟันดี ฉบับวัยทีน

  • 1 มิถุนายน 2563
อยู่บ้านอย่างไรให้ฟันดี ฉบับวัยทีน

วัยรุ่นเป็นวัยที่อิสระและต้องการพื้นที่ความเป็นส่วนตัว กลุ่มวัยนี้เป็นวัยที่มีโอกาสเสี่ยง ต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ง่าย เนื่องจากมีความอิสระในการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอยู่เสมอ ปัจจุบันมีสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงมีคำแนะนำสำหรับกลุ่มวัยรุ่น เพื่อป้องกันตนเองและลดความเสี่ยงในการสัมผัสโรค ในช่วงสถานการณ์การระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประเด็นการสื่อสารให้ความรู้และคำแนะนำสำหรับกลุ่มวัยรุ่นในการงดกิจกรรมรวมกลุ่มต่างๆ ในช่วงนี้และให้อยู่ที่พักเดิมของตัวเอง จนกว่าสถานการณ์ต่างๆ จะดีขึ้น โดยปฏิบัติตามคำแนะนำวัยรุ่นใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความสุข กรณีที่ต้องหยุดอยู่กับบ้านในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประเด็นสำคัญสำหรับวัยรุ่นเรื่อง อยู่บ้านอย่างไรให้ฟันดี ฉบับวัยทีน

1. แปรงฟันด้วยสูตร 2-2-2

2. ใช้อุปกรณ์เสริมทำความสะอาดซอกฟัน

3. สำหรับคนจัดฟัน ควรแปรงฟันหลังอาหารทุกมื้อ

4. เก็บแปรงสีฟันให้มีระยะห่างกับผู้อื่น

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH