5 ข้อ ควรปฏิบัติ ตอน ออกกำลังกายในสวนสาธารณะ

  • 15 พฤษภาคม 2563
5 ข้อ ควรปฏิบัติ ตอน ออกกำลังกายในสวนสาธารณะ

5 ข้อ ควรปฏิบัติ ตอน ออกกำลังกายในสวนสาธารณะ

  1. ถ้ามีไข้ งด เข้าสวนสาธารณะ
  2. เว้นระยะห่างจากผู้อื่น อย่างน้อย 2 เมตร
  3. เมื่ออกกําลังกายเสร็จ ห้ามรวมตัว สังสรรค์/ดื่มกิน
  4. สวมหน้ากากตลอดเวลา ยกเว้นขณะออกกําลังกาย
  5. ให้ความร่วมมือกับมาตรการของสวนสาธารณะ อย่างเคร่งครัด
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH