แนวทางปฏิบัติสำหรับ ผู้ประกอบกิจการร้านอาหาร

  • 15 พฤษภาคม 2563
แนวทางปฏิบัติสำหรับ ผู้ประกอบกิจการร้านอาหาร

แนวทางปฏิบัติสำหรับ ผู้ประกอบกิจการร้านอาหาร

  • ถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิดและกำจัดอย่างถูกต้อง
  • จัดจุดล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์
  • จัดให้มีภาชนะส่วนตัวมีระบบชำระเงิน
  • ทุกคนต้องสวมหน้ากากขณะที่ใช้บริการ
  • กินแบบเว้นระยะห่างลดความแออัด เพื่อป้องกันการกระจายของเชื้อโรค
  • จัดจุดคัดกรองหากมีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก แนะนำให้ไปพบแพทย์

แนะนำ : ทำความสะอาด พื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ด้วยน้ำยาทำความสะอาด

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH