คุณแม่ขา…ช่วงโควิด-19 ไปทำฟันเท่าที่จำเป็นนะคะ

  • 15 พฤษภาคม 2563
คุณแม่ขา...ช่วงโควิด-19 ไปทำฟันเท่าที่จำเป็นนะคะ

คุณแม่ขา…ช่วงโควิด-19 ไปทำฟันเท่าที่จำเป็นนะคะ

เมื่อไหร่ควรไปพบหมอฟัน

  • เหงือกบวม เป็นหนอง
  • ปวดฟัน ฝันผุลึก
  • อุบัติเหตุฟันแตกหรือหัก

เมื่อจำเป็นต้องไปหาหมอฟัน

  • พยายามเดินทางด้วยรถส่วนตัว
  • ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง
  • ล้างมือบ่อย ๆ หลีกเลี่ยงการสัมผัสสิ่งที่ไม่จำเป็น
  • อยู่ห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 1-2 เมตร
  • แจ้งประวัติแพ้ยา อาหาร หรือสารเคมี รวมถึงข้อมูลความเสี่ยงตามความเป็นจริง
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH