การเก็บแปรงสีฟันที่ถูกต้อง

  • 2 เมษายน 2563
การเก็บแปรงสีฟันที่ถูกต้อง

การเก็บแปรงสีฟันที่ถูกต้อง

แปรงสีฟันดี…มีระยะห่าง Toothbrush Social Distancing

  • ล้างแปรงให้สะอาดหลังใช้
  • เก็บแปรงในแนวตั้งอากาศถ่ายเทได้ดี
  • วางหัวแปรงไม่ให้สัมผัสกับหัวแปรงของผู้อื่น

โควิด-19 ป้องกันได้ด้วยตัวคุณเอง

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH