14วัน หลังจากกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง

  • 30 มีนาคม 2563
14วัน หลังจากกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง

14 วัน หลังจากกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง

  • หากป่วย มีไข้ ไอ จามเหนื่อยหอบ โทรแจ้ง 1669 
  • ดูแลสุขอนามัยโดยใช้หลัก 3 ล. ลดสัมผัส เลี่ยงจุดเสี่ยง ดูแลสุขภาพตนเองและสังคม
  • แยกห้องนอน แยกของใช้ส่วนตัว แยกการทำความสะอาด
  • ไม่กินอาหารร่วมกับคนในครอบครัว และแยกล้างภาชนะ ด้วยน้ำยาล้างจาน และตากแดดให้แห้ง 
  • ขยะที่ปนเปื้อนน้ำมูก น้ำลาย ใส่ถุงขยะ 2 ชั้น ราดด้วยน้ำยาฟอกขาว มัดปากถุงให้แน่น 
  • ปิดฝาทุกครั้งก่อนกดชักโครก ลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค ทำความสะอาดทันทีหลังใช่ส้วม
  • พบปะผู้อื่น ให้สวมหน้ากากอนามัย ระยะห่างไม่น้อยกว่า 1 เมตร
  • หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัว
  • งดกิจกรรมนอกบ้าน งดไปในที่ชุมชน งดใช้ขนส่งสาธารณะ
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH