4ข้อ ลดการติด หยุดการแพร่กระจายของ COVID-19

  • 30 มีนาคม 2563
4ข้อ ลดการติด หยุดการแพร่กระจายของ COVID-19

4 ข้อ ลดการติด หยุดการแพร่กระจายของ COVID-19

Social Distancing 4 ข้อ ลดการติด หยุดการแพร่กระจายของ COVID-19

  1. เว้นระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 1 – 2 เมตร 
  2. หลีกเลี่ยงการสัมผัสทางกาย
  3. หลีกเลี่ยงการเดินทางออกนอกบ้าหรือการใช้ขนส่งสาธารณะ
  4. Work From Home หรือการทำงานที่บ้าน
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH