การให้นมแม่ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของCOVID-19

  • 27 มีนาคม 2563

การให้นมแม่ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

ในกรณีที่แม่เป็นกลุ่มเสี่ยงหรือแม่ติดเชื้อไวรัส COVID-19

  1. ต้องแยกแม่ออกจากลูก
  2. หาผู้ช่วยเหลือที่มีสุขภาพแข็งแรง รู้วิธีป้อนนมที่ถูกต้องและปฏิบัติตามวิธีการป้องกันตัวอย่างเคร่งครัด
  3. ใช้อุปกรณ์ในการป้อนนม เช่น ช้อน ถ้วยเล็ก ขวดนม
  4. หากแม่อยู่เพียงลำพัง สามารถป้อนนมลูกได้แต่ต้องปฏิบัติตามแนวทางเพื่อป้องกันการติดเชื้ออย่างเคร่งครัด
  5. หลังการปั้มนม ต้องล้างทำความสะอาดอุปกรณ์ เช่น ที่ปั้มนม ขวดนม จากนั้นนึ่งหรือต้มเพื่อฆ่าเชื้อและเก็บอุปกรณ์ในบรรจุภัณฑ์ที่สะอาด

กรณีที่แม่ติดเชื้อและไม่สามารถให้นมลูกได้ ควรพิจารณาให้อาหารอื่นทดแทนนมแม่และภายใต้คำแนะนำของแพทย์

อ่านคำแนะนำ การดูแลหญิงตั้งครรภ์ หลังคลอดและทารกแรกเกิด ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ฉบับเต็ม คลิกที่นี้
[แม่และเด็ก] #แม่และเด็ก #COVID-19

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH