ไปทำฟันอย่างไร ให้ปลอดภัยจาก “COVID-19” Part II

  • 27 มีนาคม 2563
ไปทำฟันอย่างไร ให้ปลอดภัยจาก "COVID-19" Part II

ไปทำฟันอย่างไร ให้ปลอดภัยจาก “COVID-19” Part II

  • ป้องกัน หลีกเลียงการไปโรงพยาบาลหรือคลินิก เนื่องจากเป็นสถานที่ที่มีความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อสูง หากจำเป็น ควรสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้ง
  • เตรียมตัว ให้ข้อมูลการคัดกรอกตามความเป็นจริง ได้แก่ ประวัติการเดินทาง กลับจากต่างประเทศ อยู่ในพื้นที่เสี่ยงหรือใกล้ชิดกับประชากรกลุ่มเสี่ยง
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH