คำแนะนำสำหรับตลาด

 • 25 มีนาคม 2563

คำแนะนำสำหรับตลาด ป้องกันโควิด-19

 1. ควรล้างมืออย่างสม่ำเสมอด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล
 2. สวมผ้ากันเปื้อน หมวกคลุมผม และควรสวมหน้ากากอนามัยขณะปฏิบัติงาน
 3. อาหารปรุงสำเร็จ มีการปกปิดและใช้อุปกรณ์หยิบจับอาหารทุกครั้ง
 4. หากมีอาการเจ็บป่วยให้หยุด ปฏิบัติงานและไปพบแพทย์ทันที
 5. จัดบริการจุดล้างมือพร้อมสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล
 6. ควรล้างแผงจำหน่ายอาหารสดและแผงเนื้อสัตว์ชำแหละทุกวัน
 7. ใช้น้ำสะอาดฉีดล้าง ทางเดิน ฝาผนัง และกวาดล้างลงสู่ทางระบายน้ำเสียเพื่อชะล้างสิ่งสกปรก
 8. ล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาลในกรณีที่มีการระบาดของโรคติดต่อ ควรมีการล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาลอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
 9. ขยะต้องเก็บรวบรวมไปกำจัดให้หมด และล้างทำความสะอาด
 10. ให้ฆ่าเชื้อโรค (โดยใช้ผงปูนคลอรีน 60% ความเข้มข้น 100 ppm ในอัตราส่วน 1 ช้อนชาต่อน้ำ 20 ลิตร) ใส่ฝักบัวรดน้ำเป็นประจำทุกวัน
 11. ห้องน้ำ ห้องส้วม อ่างล้างมือ ที่ปัสสาวะ หรือจุดสัมผัสที่ใช้ร่วมกัน ต้องทำความสะอาดโดยใช้น้ำยาทำความสะอาด หรือผงซักฟอก รวมถึงสารฆ่าเชื้อโรค
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH