หน้ากากอนามัย เมื่อไหร่ที่จำเป็นต้องใช้

  • 25 มีนาคม 2563
หน้ากากอนามัย เมื่อไหร่ที่จำเป็นต้องใช้

หน้ากากอนามัย เมื่อไหร่ที่จำเป็นต้องใช้

  • ใช้เมื่อป่วย มีอาการไอ จาม เป็นไข้ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อที่ออกมากับน้ำมูก หรือน้ำลาย
  • ใช้เมื่อต้องดูแลผู้ป่วย ที่มีอาการทางระบบทางเดินหายใจ เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการติดเชื้อของละอองเชื้อโรคจากการไอ หรือจาม
  • ใช้เมื่อเป็นบุคลากรทางแพทย์ มีความเสี่ยงที่ต้องใกล้ชิดผู้ป่วยที่มีอาการระบบทางเดินหายใจ

เลิกใช้ให้พับหน้ากากอนามัยแล้วม้วนทิ้งลงในถังขยะ ที่มีฝาผิด และหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วควรเปลี่ยนใหม่ทุกวัน หลังทิ้งล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลทุกครั้ง

หน้ากากผ้า ทางเลือกของคนไม่ป่วย

  1. ถ้าไม่ได้อยู่ในพื้นที่เสี่ยงหรือที่มีคนแออัด ไม่จำเป็นต้องสวมหน้ากาก
  2. เมื่อต้องเข้าไปในพื้นที่เสี่ยง อาคารปิดหรืออยู่ในที่สาธารณะที่มีคนจำนวนมาก สามารถสวมหน้ากากผ้าเพื่อลดการปนเปื้อนละอองฝอยจากการไอ จามได้

หน้ากากผ้าทำเองได้ และต้องซักให้สะอาดทุกวัน ช่วยลดปริมาณขยะและประหยัดเงิน

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH