ป้องกันด้วยการล้างมือ 7 ขั้นตอน

  • 25 มีนาคม 2563
ป้องกันด้วยการล้างมือ 7 ขั้นตอน

ป้องกันด้วยการล้างมือ 7 ขั้นตอน

สร้างเกราะป้องกัน “ไวรัสโคโรนา” ล้างมือ 7 ขั้นตอน อย่างถูกต้อง อย่างน้อย 20 วินาที

  1. ถูฝ่ามือ
  2. ถูหลังมือ – ซอกนิ้ว
  3. ฝ่ามือถูฝ่ามือ และนิ้วถูซอกนิ้ว
  4. หลังนิ้วมือถูฝ่ามือ
  5. ถูนิ้วหัวแม่มือโดยรอบด้วยฝ่ามือ
  6. ปลานิ้วมือถูขว้างฝ่ามือ
  7. ถูรอบข้อมือ
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH