หน้ากากผ้า ทางเลือกของคนไม่ป่วย

  • 25 มีนาคม 2563
หน้ากากผ้า ทางเลือกของคนไม่ป่วย

หน้ากากผ้า ทางเลือกของคนไม่ป่วย

  1. กรณีที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่มีผู้คนแออัด ไม่จำเป็นต้องใช้หน้ากาก
  2. หากจำเป็นต้องไปในพื้นที่ที่มีผู้คนแออัด สามารถใช้หน้ากากผ้าเพื่อลดการปนเปื้อนละอองฝอยจากการไอ จาม

หน้ากากผ้า : เย็บใช้เองได้ ซักให้สะอาด สามารถใช้ซ้ำได้ ช่วยประหยัดเงิน

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH