8 ข้อแนะนำในร้านอาหารเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากเชื้อไวรัสโคโรนา

  • 25 มีนาคม 2563
8 ข้อแนะนำในร้านอาหารเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากเชื้อไวรัสโคโรนา

8 ข้อแนะนำในร้านอาหารเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากเชื้อไวรัสโคโรนา

  1. ผู้สัมผัสอาหารล้างมืออย่างสม่ำเสมอด้วยน้ำและสบู่ 
  2. ผู้สัมผัสอาหารมีสุขลักษณะส่วนบุคคลที่ถูกต้อง และควรสวมหน้ากากอนามัยขณะปฏิบัติงาน
  3. หากผู้สัมผัสอาหารมีอาการคล้ายโรคระบบทางเดินหายใจ ให้หยุดปฏิบัติงานและไปพบแพทย์ทันที
  4. จัดให้มีช้อนกลางทุกครั้งเมื่อเสิร์ฟอาหารที่ต้องรับประทานร่วมกัน
  5. ทำความสะอาดโต๊ะอาหารด้วยน้ำยาทำความสะอาด และน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทุกครั้งหลักมีผู้มาใช้บริการ
  6. ล้างภาชนะ อุปกรณ์ให้สะอาดและฆ่าเชื้อโรค ตามหลักสุขาภิบาลอาหาร
  7. หมั่นเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวและจุดที่สัมผัสร่วมกัน
  8. จัดให้มีที่ล้างมือพร้อมสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล สำหรับผู้บริโภค
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH