สูตรแปรงฟัน 222

  • 25 พฤษภาคม 2562

การแปรงฟันสูตร 222

แปรงฟันวันละ 2 ครั้ง นาน 2 นาที และปล่อยให้ช่องปากว่าง (สะอาด) 2 ชั่วโมงหลังการแปรงฟัน คือไม่กินอะไรหลังแปรงฟัน 2 ชั่วโมง

  • แปรงฟัน เช้า-ก่อนนอน ทำไมต้องแปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง เพื่อลดเชื้อจุลินทรีย์หรือผลิตที่สะสมในช่องปาก อย่างน้อย 2 ครั้ง ตอนเช้าและก่อนนอน
  • แปรงฟันนาน 2 นาที การแปรงฟันนาน 2 นาทีขึ้นไป เพื่อให้แน่ใจว่าแปรงฟันสะอาด ทั่วถึงครบทุกซี่ทุกด้านของฟันในปาก
  • งดทานอาหารหลังแปรงฟัน 2 ชั่วโมง ไม่ควรรับประทานอาหารหลังแปรงฟัน 2 ชั่วโมง เพื่อให้เวลาปากสะอาดนานที่สุด และลดการเกิดจุลินทรีย์ในช่องปากที่เพิ่มขึ้น

เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพดีถ้วนหน้า กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยดูแลสุขภาพช่องปากอย่างถูกวิธี

กลุ่มพัฒนาทันตสุขภาพวัยรุ่นและปัจจัยเสี่ยง สำนักทันตสาธารณสุข
ธันวาคม 2561
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH