สูตรแปรงฟัน 222

  • 25 พฤษภาคม 2562
สูตรแปรงฟัน 222
2 แปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง เช้าและก่อนนอน
2 แปรงฟันนาน 2 นาทีขึ้นไปด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์
2 งดกินอาหาร 2 ชั่วโมงหลังแปรงฟัน
 ถ้าปฏิบัติได้ตามสูตรที่แนะนำจะทำให้สุขภาพช่องปากดี ลดการเกิดโรคฟันผุ
กลุ่มพัฒนาทันตสุขภาพวัยรุ่นและปัจจัยเสี่ยง สำนักทันตสาธารณสุข
ธันวาคม 2561
© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH