กินนมแม่ เสี่ยงเกิดฟันผุน้อยกว่านมผง

  • 29 สิงหาคม 2562

        นมแม่เป็นอาหารที่ดีที่สุดสำหรับทารก ส่งผลต่อการรอดชีวิต สุขภาพ โภชนาการและการเจริญเติบโตของเด็กทั้งระยะสั้นและระยะยาว นมแม่เปรียบเหมือนวัคซีนแรกของลูก ที่จะช่วยสร้างภูมิต้านทานโรค ทำให้ลูกแข็งแรง ไม่เจ็บป่วยบ่อย นอกจากนี้ นมแม่ยังมีส่วนช่วยให้ฟันของลูกดีอีกด้วย

  1. น้ำนมมีเกลือแร่สูง ได้แก่ แคลเซียม ฟอสฟอรัส มีผลช่วยลดการละลายของแร่ธาตุ และเพิ่มการสะสมของแร่ธาตุที่ผิวเคลือบฟัน
  2. โปรตีนในน้ำนมช่วยทำหน้าที่ปรับภาวะกรดด่างในช่องปากให้สมดุล จึงลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุ
  3. ไขมันในน้ำนม ช่วยเคลือบผิวฟันทำให้ลดการเกาะของแบคทีเรีย
  4. เอนไซม์ในน้ำนม ช่วยลดปฏิกิริยาการสร้างกรดโดยแบคทีเรียที่คราบฟัน
  5. ทำไมทารกที่ได้รับนมแม่ จึงเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุน้อยกว่า
  6. กลไกการดูดนมแม่ ทำให้น้ำนมสัมผัสผิวฟันน้อยกว่า โอกาสเกิดฟันผุจึงน้อยกว่า
  7. ระดับความเป็นกรดด่างในน้ำนมแม่ไม่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย
  8. ภูมิคุ้มกันในนมแม่ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของฟันผุ

สำนักทันตสาธารณสุข  กรมอนามัย

9 สิงหาคม 2562

แหล่งที่มา : https://www.unicef.or.th >breastfeeding >workplace >for-mom >articles >pros-of-breastfeeding

                     https://www.breastfeedingthai.com >dr-sutheera >ข้อมูลเรื่องนมแม่กับปัญหาฟันผุ

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH